Ο κύριος Νίκος Βαφίνης μιλάει στο δημοτικό συμβούλιο για την έλλειψη νερού στη Γλώσσα.

                        VIDEO…………