Σήμερα, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 μμ, θα πραγματοποιηθεί η
18η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Κτίριο Ξενία).

Όσοι δημότες επιθυμούν μπορούν να μπουν στην επίσημη ιστοσελίδα του
Δήμου Σκοπέλου: www.skopelos.gov.gr  να παρακολουθήσουν ζωντανά την
συζήτηση και την λήψη αποφάσεων που θα παρθούν πάνω στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ

Attachments area