Πιλοτικό πρόγραμμα υλοποιεί ο σύλλογος «Φάρος Σκοπέλου», με στόχο την αναβάθμιση των υποστηρικτικών υπηρεσιών  σε ασθενείς και τους φροντιστές τους, με απώτερο στόχο την επέκταση της δράσης του και στην γειτονική Αλόννησο.

Στόχοι του συλλόγου στο εξής, συνεχίζουν να αποτελούν η διασύνδεση του με την τοπική κοινωνία της Σκοπέλου, οι δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν στον καρκίνο και άλλες χρόνιες παθήσεις – δυνητικά απειλητικές για τη ζωή- η συνέχιση της συνεργασίας με ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες , καθώς και επαγγελματίες υγείας στο νησί της Σκοπέλου αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα και φυσικά η παροχή υποστηρικτικών νοσηλευτικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε ασθενείς και φροντιστές.

Στην παρούσα φάση, οι υπηρεσίες του συλλόγου εμπλουτίζονται και με την παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής υποστήριξης  από νοσηλεύτρια –  ειδικευμένη στην ανακουφιστική φροντίδα, η οποία προτίθεται να παρέχει εθελοντικά τις υπηρεσίες της σε ασθενείς και φροντιστές- εξυπηρετούμενους του συλλόγου. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αφορούν την αξιολόγηση των νοσηλευτικών αναγκών των ασθενών αλλά και την παροχή συμβουλών σε ασθενείς  για την αντιμετώπιση  των σωματικών συμπτωμάτων, αλλά και την εκπαίδευση των φροντιστών τους  σχετικά με τη διαχείριση αυτών.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες διεύρυνσης των υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης με τη δημιουργία ομάδων υποστήριξης για γυναίκες με καρκίνο του μαστού και για φροντιστές ασθενών με καρκίνο, η διεύρυνση των δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και η επέκταση της δράσης του συλλόγου, όπως προαναφέρθηκε,  και στο γειτονικό νησί της Αλοννήσου.

Ο σύλλογος «ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» διοικείται από πενταμέλες διοικητικό συμβούλιο, με πρόεδρο την  Μάγδα Πατσή, ενώ συντονίστρια του συλλόγου είναι η  Μαρία Καφαντάρη, ψυχολόγος, Msc Κοινωνικής-Κλινικής Ψυχολογίας εξαρτήσεων και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, εκπαιδευόμενη στην οικογενειακή θεραπεία.

Ο «ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» ιδρύθηκε το 2006 και είναι ένας σύλλογος υποστήριξης καρκινοπαθών και βαριά ασθενών – δηλαδή ανθρώπων που νοσούν από χρόνιες και προοδευτικές παθήσεις, δυνητικά απειλητικές για τη ζωή-  καθώς και των οικογενειών αυτών.

Σκοπός του συλλόγου αποτελεί η παροχή βοήθειας σε επίπεδο υποστηρικτικών υπηρεσιών τόσο σε ασθενείς, όσο και στις οικογένειες τους, αλλά και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας της Σκοπέλου για θέματα που άπτονται του καρκίνου και άλλων σοβαρών χρόνιων ασθενειών (π.χ. άνοια τύπου Alzheimer, σκλήρυνση κατά πλάκας κτλ), κι αυτό όχι μόνο σε επίπεδο ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών για θέματα  πρόληψης ή θεραπείας του καρκίνου, αλλά και σε ό,τι αφορά στην  «απομυθοποίηση»  και τον  «αποστιγματισμό» της εν λόγω ασθένειας.

Βασικό πυλώνα δράσης αποτελεί η ενημέρωση για τον καρκίνο σε μια χρήσιμη και ρεαλιστική διάσταση, έχοντας την πεποίθηση ότι η αλλαγή νοοτροπίας αναφορικά με την ασθένεια, είναι περισσότερο βοηθητική για την αντιμετώπιση της -απ’ ότι η απόκρυψη της – καθώς  και τη βελτίωση της ζωής των καρκινοπαθών και των οικογενειών τους.

Γνώμονας για την παροχή  των υπηρεσιών του «ΦΑΡΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» αποτελεί  η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών (και των οικογενειών τους) υπό το πνεύμα της ανακουφιστικής (ή υποστηρικτικής) φροντίδας.

Το γραφείο του συλλόγου βρίσκεται στην Χώρα της Σκοπέλου, κάτω από το παλιό ΚΑΠΗ Σκοπέλου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας του «ΦΑΡΟΥ» είναι 24240-22341 και το e-mail του farosskopelou@gmail.com.

Περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα και τις δράσεις του «ΦΑΡΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» μπορούν επίσης να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του συλλόγου www.farosskopelou.gr , ενώ υπάρχει και η σελίδα του συλλόγου στο Facebook , «ΦΑΡΟΣ Σκοπέλου».

Ο σύλλογος στηρίζεται οικονομικά από συνδρομές μελών και δωρεές φίλων του συλλόγου, κοινωφελή  ιδρύματα καθώς και την Ι.Μ. Χαλκίδας, Ιστιαίας και Β. Σποράδων. Ο αριθμός λογαριασμού για δωρεές στο σύλλογο είναι: Τράπεζα Πειραιώς  IBANGR02  0171 1000 0061 0004 0030 545.