Δείτε τους σταυρούς που πήραν όλοι οι υποψήφιοι στο Νησί της  Σκόπελο

A

σταυρούς υποψήφιοι Σκοπελο (1)σταυρούς υποψήφιοι Σκοπελο (2)σταυρούς υποψήφιοι Σκοπελο (3)