Ο «ΑΟ Κεραυνός» Νέου Κλήματος Σκοπέλου ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών της 12ης φεβρουαρίου 2020 για το Δικοιτηκό Συμβούλιο.

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του πολύκεντρου του Ν.Κλήματος

ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΊΟΥ (31)

ΜΑΡΊΑ ΦΗΥΓΑ (29)

ΜΑΝΏΛΗΣ ΔΑΛΑΚΙΑΡΗΣ (26)

ΙΣΟΨΗΦΊΑ ΜΑΡΊΑ ΣΤΆΜΟΥ (26)

ΙΣΟΨΗΦΊΑ ΔΗΜΉΤΡΗΣ Γ. ΦΗΒΓΑΣ (25)

ΘΩΜΆΣ ΜΑΝΘΟΓΙΑΝΝΗΣ (23)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ (21)

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΦΗΥΓΑΣ (11)

ΣΠΎΡΟΥ ΕΛΈΝΗ (9)

Κεραυνός Νέου Κλήματος (7)

Κεραυνός Νέου Κλήματος (3)

Κεραυνός Νέου Κλήματος (5)

Κεραυνός Νέου Κλήματος (9)

Κεραυνός Νέου Κλήματος (6)

Έπειτα από τις αρχαιρεσίες-εκλογές που πραγματοποίησε ο «ΑΟ Κεραυνός» Νέου Κλήματος, προέκυψε το νέο Διοικητικό συμβούλιο το οποίο ορίστηκε ως εξής:

Γεωργίου Αλέξανδρος  (Πρόεδρος)

Μαρούλης Ευάγγελος  (Αντι/δρος)

Στάμου Μαρία               (Γραμματέας)

Φεύγα Π.Μαρία             (Ταμείας)

Δαλακιάρης Μανώλης  (Εφ.Υλικού)

Φήβγας Γ. Δημήτριος    (Μελος)

Μανθογιάννης Θωμάς  (Μελος)

Αναπληρωματικοί: Φηύγας Παναγιώτης & Σπύρου Ελένη

Κεραυνός Νέου Κλήματος (10)

Ο πρόεδρος και το νέο ΔΣ του «ΑΟ Κεραυνός» Νέου Κλήματος Σκοπέλου ευχαριστεί όλα τα μέλη του που συμμετείχαν  στην εκλογική διαδικασία δείχνοντας την αμέριστη υποστήριξη και εκτίμηση στη νέα διοίκηση

Κεραυνός Τσουβαλοδρομίες (2)