Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου και Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου κ. Άγγελος Ξηντάρης συμμετείχε και παρακολούθησε το 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτική Προστασία και τις νέες Τεχνολογίες, που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα υπό την αιγίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Agelis Xidaris

Οι εισηγήσεις αφορούσαν την Έρευνα, τον τρόπο Οργάνωσης και Καθοδήγησης των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών στην Πρόληψη, Αντιμετώπιση και Διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και αναπτύχθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα, το Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών «ENGAGE»  (Γρήγορη πρόσβαση σε Κρίσιμες Πληροφορίες σε Πραγματικό Χρόνο).

Στο Συνέδριο αναπτύχθηκαν επίσης οι αδυναμίες και τα προβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας σε επίπεδο Δήμων. Πολλοί Δήμοι στερούνται Υπαλληλικού Προσωπικού και Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και βεβαίως των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων για εξοπλισμό και αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

Αναγκαία προϋπόθεση η αναβάθμιση της Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας και η υπαγωγή της κατευθείαν στον Πρωθυπουργό. Ήδη η νέα Δημοτική Αρχή στα πλαίσια της προετοιμασίας τόσο κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου όσο και αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, πραγματοποίησε Συσκέψεις με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του νησιού, με εθελοντές και με ιδιοκτήτες μηχανημάτων, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, προβληματισμών, ώστε να έχουμε τα λιγότερα προβλήματα και αστοχίες.

Την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Ξενία, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Σκοπέλου κ. Σταμάτη Περίσση, μια ευρεία Σύσκεψη Πολιτικής Προστασίας με Δημόσιες Υπηρεσίες, εμπλεκόμενους φορείς και με ιδιώτες, κατά την οποία συζητήθηκαν οι τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Τέλος, από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σκοπέλου θα καλεστούν όλοι οι Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο νησί μας και θα τους σταλεί Αίτηση – Πρόσκληση, προκειμένου να προτείνουν και να διαθέσουν κάποια από τα μέλη τους ως εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι θα ενταχθούν στο Μητρώο Εθελοντών του Δήμου Σκοπέλου.

www.magnesia.tv

©MAGNESIA.TV