Το προγραμματισμένο δρομολόγιο Ε/Γ-Υ/Γ ΄΄ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝ ΕΡΑΤΩ΄΄ Ν.Π. 11061 Δευτέρας 25-03-2019, θα εκτελεστεί τροποποιημένο :

Αλόννησο 12:00 (A)

Σκόπελο 12:20 – 12:30 

Γλώσσα  12:55 – 13:05 

Σκιάθο   13:15 – 13:30 

Βόλο      14:45 – 16:00

Σκιάθο   17:15 – 17:35 

Γλώσσα  17:50 – 18:00

Σκόπελο 18:25 – 18:35 

Αλόννησο  19:00 (Δ).